MLABModule
sensor

SHT31V01A

Digital relative humidity and temperature sensor

SHT31 sensor module which measures relative humidity from 0% to 100% with an accuracy of + / - 2%. Temperature is measured in the range -40 ° C to 125 ° C with a an accuracy of 0.3 ° C.

Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka

Relativní vlhkost

0% - 100% Typ. přesnost dle IO
Teplota -40°C - 125°C Typ. přesnost dle IO
Integrovaný obvod  SHT30, SHT31  

Rozhraní

I2C  
Napájení Min 2.4V - max. 5.5V  
Rozměr 9.65 x 40.13mm  

 

Popis konstrukce

Úvodem

Jedná se o modul založený na IO SHT31V01A, který umožňuje měření relativní vlhkosti a teploty a velkou přesností a stabilitou. Další přesné informace IO je možné vyčíst z oficiálního dokumentačního listu výrobce. Modul obsahuje veškeré potřebné součástky pro správný chod.

Zapojení modulu

Osazení a oživení

Osazení

Označení Typ Pouzdro Počet
J1,J2 CONN1_1 Straight_1x01 2
J9,J10,J11,J12,J13 JUMP_2x1 Straight_1x02 5
M1,M2 HOLE MountingHole_3mm 2
R1,R2,R5,R6 10k SMD-0805 4
R3 - SMD-0805 1
R4  0R SMD-0805  1
C1 100nF SMD-0805 1
U1 SHT31 DFN-8- 1EP_2.4x2.4mm_Pitch0.5mm 1
D1 BZV55C-5,6V Diode-MiniMELF_Standard 1

Oživení

Je potřeba provést kontrolu zda není na plošném spoji zkrat a zda je dobře zapájen IO. Jinak není třeba nic oživovat, pouze připojit a napsat program. Když je nulovým odporem osazena pozice R4 adresa modulu je 0x44, pokud je osazena pozice R3 je adresa 0x45.

Program

Vzorový program se nachází ve složce SW modulu. Pro spuštění je potřeba mít nainstalovaný pyMLAB.

 

Technical parameters

Parametr Value Note

Relative humidity

0%-100% Accuracy deppends on IC
Temperature -40°C - 125°C Accuracy deppends on IC
Integrated circuit SHT30, SHT31  

Power

 Min 2.4V - max. 5.5V  
Interface I2C  
Size 9.65 x 40.13mm  

 

Construction description

Introduction

Jedná se o modul založený na IO SHT31V01A, který umožňuje měření relativní vlhkosti a teploty a velkou přesností a stabilitou. Další přesné informace IO je možné vyčíst z oficiálního dokumentačního listu výrobce. Modul obsahuje veškeré potřebné součástky pro správný chod.

2.2. Zapojení modulu

Osazení a oživení

3.1. Osazení

Description Typ Package Count
J1,J2 CONN1_1 Straight_1x01 2
J9,J10,J11,J12,J13 JUMP_2x1 Straight_1x02 5
M1,M2 HOLE MountingHole_3mm 2
R1,R2,R5,R6 10k SMD-0805 4
R3 - SMD-0805 1
R4  0R SMD-0805  1
C1 100nF SMD-0805 1
U1 SHT31 DFN-8- 1EP_2.4x2.4mm_Pitch0.5mm 1
D1 BZV55C-5,6V Diode-MiniMELF_Standard 1

 

Oživení

Je potřeba provést kontrolu zda není na plošném spoji zkrat a zda je dobře zapájen IO. Jinak není třeba nic oživovat, pouze připojit a napsat program. Když je nulovým odporem osazena pozice R4 adresa modulu je 0x44, pokud je osazena pozice R3 je adresa 0x45.

Program

Vzorový program se nachází ve složce SW modulu. Pro spuštění je potřeba mít nainstalovaný pyMLAB.