Rádiová komunikace

Rádiová komunikace a přenos dat. Přijímače, vysílače, aplikace rádiových modulů.

(root) / Modules / CommRF

Název Náhled Popis Projektová data Možnost nákupu Dokumentace
ANT01A Ilustrative Picture
Ilustrative Picture

Komunikační modul pro ANT

Modul s ANT transceiverem a SMA konektorem pro anténu. Modul může být přímo připojen k mikroprocesoru přes sériové rozhraní.

WebSVN
Wiki
ANT01.pdf
nRF24AP2_Product_Specification_v1_2.pdf
souhrn.pdf
BLE01A Ilustrative Picture

Modul s Bluetooth Low Energy čipem Nordic Semiconductor NRF8001

WebSVN
Wiki

BP01A Ilustrative Picture
Ilustrative Picture

Radiostronomický pásmový filtr

Radiofrekvenční pásmový filtr SMD konstrukce. Primárně konstruovaný pro propustnost v pásmu 20-40MHz.

WebSVN
Wiki
odrazy.PDF
prenos.PDF
BP01B Ilustrative Picture
Ilustrative Picture

Radiostronomický pásmový filtr

Radiofrekvenční pásmový filtr SMD konstrukce. Primárně konstruovaný pro propustnost v pásmu 20-40MHz.

WebSVN
Wiki
BP01B.cs.pdf
BP02A Ilustrative Picture

Jednoduche reflexivni cidlo.

Čidlo obsahuje pouze reflexní optron s odporovým trimrem a slouží k rozlišování tmavého a světlého povrchu. Dá se použít jak pro detekci čáry pro čárového robota tak i pro snímání otáčení pohonných kol.

WebSVN
Wiki

FORX01A Ilustrative Picture

Optický vláknový přijímač

Vláknový přijímač pro analogovou modulaci signálu přenášeného optickým vláknem.

WebSVN
Wiki

FOTX01A Ilustrative Picture

Optický vláknový vysílač

Vláknový vysílač pro analogovou modulaci signálu přenášeného optickým vláknem.

WebSVN
Wiki

GB01A Ilustrative Picture
Ilustrative Picture

Základní RF zesilovač

Poskytuje širokopásmový zisk závislý podle osazeného MMIC obvodu.

WebSVN
Wiki

GSM01A Ilustrative Picture

Modul pro připojení do mobilní sítě.

Nahrazen GSM01B

WebSVN
Wiki

GSM01B Ilustrative Picture

Modul pro připojení do mobilní sítě.

Umožňuje připojení do mobilní GSM a 3G sítě včetně datových přenosů

WebSVN
Wiki
GSM01B.cs.pdf
LNA01A Ilustrative Picture

Nízkošumový anténní zesilovač.

Nízkošumový <0.8dB pásmový zesilovač, pro různá frekvenční pásma.

WebSVN
Wiki
UST LNA01A.pdf
RFM01SMD01A Ilustrative Picture

Rádiový přijímač telemetrie

Telemetrický přijímač postavený na základě hybridního modulu RFM01SMD.

WebSVN
Wiki
souhrn.pdf
RFM02SMD01A Ilustrative Picture

Rádiový vysílač telemetrie

Telemetrický vysílač postavený na základě hybridního modulu RFM02SMD.

WebSVN
Wiki
souhrn.pdf
RFMIX01A Ilustrative Picture

Základní směšovač do 2,5GHz

RF směšovač s nízkým příkonem a differenciálním vstupem i výstupem.

WebSVN
Wiki

RX336201A Ilustrative Picture

WebSVN
Wiki

RX433MHz01A Ilustrative Picture

Přijímač pro pásmo 433MHz

Modul je vhodny pro pomaly prenos dat, napriklad telemetrie.

WebSVN
Wiki

SDRX01A Ilustrative Picture
Ilustrative Picture

SDR přijímač

Nahrazeno verzi SDRX01B

WebSVN
Wiki
SDRX01A.pdf
SMA2SATA01A Ilustrative Picture

RF konvertor za SATA na SMA koaxialní kabel

Konvertor z asymetrického koaxiálního vedení s SMA konektory na symetrické vedení se SATA konektory. Konvertor je založen na použití signálového transformátoru pro Ethernet. Umožňuje obousměrně spojení balancovaného a nebalancovaného vedení (balun).

WebSVN
Wiki

TXsaw433MHz01A Ilustrative Picture

Vysílač pro pásmo 433MHz

Modul je vhodny pro pomaly prenos dat, napriklad telemetrie.

WebSVN
Wiki

ZIGBEE01A Ilustrative Picture

Komunikační modul pro ZigBee

Modul se ZigBee mickrokontrolerem a základní antenou.

WebSVN
Wiki